Kasos aparatu prekyba

Kiekvienas verslininkas, esantis savo įmonės kasose, kovoja su tolimomis kasdieninėmis problemomis, kurias šie įrenginiai gali sukelti. Kaip ir visa kompiuterinė įranga, kasos aparatai nėra laisvi nuo ligų ir kartais sugenda. Ne kiekvienas verslo savininkas žino, kad visais atvejais, kai įrašai daromi naudojantis kasos aparatu, tai turėtų būti kitoks įrenginys - dabar, įvykus svarbiam gedimui.

Jei neturėsite atsarginio „elzab“ kasos aparato toliau parduodant produktus ar paslaugas, mokesčių inspekcija gali skirti baudas, nes tai padės išvengti pardavimo įrašų per pagrindinio prietaiso gedimą. Prie kasos saugomi dokumentai turėtų apimti kasos aparato aptarnavimo knygelę. Šis tekstas ne tik įveda visus įrenginio remontus, bet ir pasirenka informaciją apie kasos apmokestinimą ar jo minčių pasikeitimus. Aptarnavimo darbe įrašui reikalingas papildomas unikalus numeris, kurį kasai suteikė mokesčių inspekcija, įmonės pavadinimas ir patalpų, kuriose naudojami grynieji pinigai, adresas. Visi šie pranešimai yra būtini mokesčių inspekcijai. Bet kokios žinios apie kasos žinomumą, be to, jos remontas atitinka specializuotos tarnybos užduotis, su kuriomis kiekvienas verslininkas, naudojantis kasos aparatus, turėtų sudaryti pasirašytą sutartį. Dar daugiau - apie bet kokius kasos techniko pasikeitimus turėtumėte pranešti mokesčių inspekcijai. Pardavimai kasose turėtų vykti nenutrūkstamu režimu, todėl sėkmingai užpildydami kasos aparato atmintį, sekundę turite keistis savo nuomone, o skaitydami atmintį. Fiskalinio kasos aparato skaitymas tikriausiai vyksta gyvai - kaip ir jo pakeitimą, kurį atlieka tik įgaliotas subjektas. Be to, šį darbą norėtųsi atlikti dalyvaujant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Perskaičius fiskalinio kasos aparato atmintį sudaroma tinkama ataskaita, kurios vienas egzempliorius siunčiamas mokesčių inspekcijai, o naujas - verslininkui. Šį protokolą jis privalo saugoti kartu su įvairiais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - dėl jo trūkumų įstaiga gali paskirti nuobaudą.