Kasos aparatas euru 500t patogus vadovas

Kiekvienas verslininkas, turintis tiesioginių įmonių kasos aparatus, kasdien kovoja su turtingomis problemomis, kurios taip pat gali sukurti patiekalus. Kaip ir bet kokia kompiuterinė įranga, kasos aparatai nėra nepriklausomi nuo defektų ir kartais sugadina. Ne įmonės savininkas žino, kad bet kuriame taške, kuriame įrašomas kasos aparatas, jis turėtų būti kitas toks įrenginys - dabar šio rakto gedimas.

Dėl to, kad nėra atsarginių kasos aparatų, o toliau parduodant prekes ar paslaugas, mokesčių inspekcija gali paskirti nuobaudas, nes tai užkerta kelią pardavimų registravimui pagrindinio įrenginio gedimo sezone. Kasos aparate saugomi dokumentai turėtų apimti kasos aptarnavimo knygelę. Šiuo atveju ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir patarimai, kaip apmokestinti kasos aparatą arba pakeisti jo atmintį. Paslaugų knygai reikalingas unikalus numeris, kurį mokesčių inspekcija gavo kasininkui, įmonės pavadinimą ir patalpų, kuriose naudojamas kasos aparatas, adresą. Visos šios pastabos reikalingos mokesčių patikrinimų atveju. Bet koks kasos aparato sąmoningumo pakeitimas ir jo keitimas priklauso specializuotos tarnybos užduotims, kurias kiekvienas verslininkas, naudodamas kasos aparatus, turėtų sudaryti pasirašytą sutartį. Dar daugiau - turėtumėte informuoti mokesčių inspekciją apie kiekvieną kasos aptarnavimo techniko pakeitimą. Pardavimai fiskalinėmis sumomis turėtų būti atliekami nepertraukiamai, nes jei kasos atmintis yra pilna, turite keistis nuomonėmis dėl naujo, prisimindami atminties skaitymą. Perskaitę fiskalinį kasos aparatą tikrai gyvensite - taip pat kaip ir tik įgaliotas subjektas. Be to, jis turi būti įgyvendintas dalyvaujant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Atskaitant fiskalinį kasą, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio kopija patenka į mokesčių inspekciją ir naują verslininkui. Jame reikalaujama, kad šis protokolas būtų saugomas kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo nebuvimas gali paskatinti bausmę.